English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4679

Readers on-line: 154

Total number of users since Dec 17, 2013: 6684469

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2011

Page1of37 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. About the usefulness of employing the models of the Church in the study of canon law [485]
 2. W stronę Ziemi Obiecanej : komentarz do Księgi Wyjścia [467]
 3. Teologia fundamentalna. T. 6, Wybór tekstów [407]
 4. Kobieta w świadectwach Kościoła starożytnego [343]
 5. Evangelium vitae - most ku przyszłości [341]
 6. Bóg a zło. Alvin Plantinga i John Leslie Mackie [302]
 7. Philosophical notion of nature and the debate of Moral aspects of new technologie [293]
 8. W cieniu ciszy... : pamięci Bartka Zdunka [270]
 9. Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur : określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki [240]
 10. Metody w teologii. Karl Rahner [208]
 11. Lead me o Kindly Light : present important of Newman's contributions to christian theology [164]
 12. Dylematy moralne związane z wykorzystaniem sztucznej macicy [141]
 13. Synody czasów upadku i przemiany Imperium Rzymskiego na Zachodzie [140]
 14. Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości : materiały z sympozjum, Centrum Resurrectionis, Kraków, 15 marca 2011 r. [135]
 15. Kościoły w chrześcijaństwie. Paul Evdokimov [132]
 16. Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem [131]
 17. Miejsce poznania teologicznego. Jean Daniélou [128]
 18. Bielany - ulubione miejsce Krakowa : związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim [122]
 19. Jewish and Christian religious influences on pre-Islamic Arabia on the example of the term RḤMNN (“the Merciful”) [106]
 20. Fenomen religii. Mircea Eliade [103]
 21. Praca socjalna jako profesja i dar [96]
 22. Historyczne koncepcje teologii. Piotr Abelard i Bernard z Clairvaux [95]
 23. Kobieta w Kościele : materiały z sesji ekumenicznej zorganizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiej Rady Ekumenicznej, 18 listopada 2008 roku [89]
 24. Co oznacza świadomość nieszczęśliwa? : pytanie o metafizykę w człowieku [88]
 25. Miejsce poznania teologicznego. Melchior Cano [87]