English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4771

Readers on-line: 302

Total number of users since Dec 17, 2013: 8467460

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Repository

 1. Zrozumienie starości [11656]
 2. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [11511]
 3. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [7997]
 4. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [6626]
 5. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [6060]
 6. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [5728]
 7. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [5417]
 8. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [4890]
 9. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [4253]
 10. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [3967]
 11. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [2769]
 12. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [2748]
 13. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [2531]
 14. Dorosłe dzieci alkoholików [2400]
 15. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [2105]
 16. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [2060]
 17. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [2002]
 18. Barwa w heraldyce [1922]
 19. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [1703]
 20. Barwy i kształty [1658]
 21. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [1614]
 22. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1573]
 23. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [1553]
 24. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1503]
 25. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [1466]