English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 5805

Readers on-line: 118

Total number of users since Dec 17, 2013: 15053818

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Repository

 1. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [21687]
 2. Zrozumienie starości [18902]
 3. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [13387]
 4. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [13233]
 5. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [13129]
 6. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [11695]
 7. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [10362]
 8. Dorosłe dzieci alkoholików [9400]
 9. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [9315]
 10. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [9113]
 11. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [7546]
 12. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [5874]
 13. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [4690]
 14. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [4469]
 15. Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II–IV w.) [4268]
 16. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [4125]
 17. Barwa w heraldyce [3823]
 18. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [3740]
 19. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [3685]
 20. Rodzina alkoholowa jako przykład rodziny dysfunkcyjnej [3663]
 21. What a family really is? The question about the legal definition of a family. The UK case study example [3541]
 22. Prawo o samobójstwie [3488]
 23. Barwy i kształty [3231]
 24. Wino weselne w Kanie Galilejskiej i jego symboliczne znaczenie (J 2, 1-11) [3112]
 25. Obrzędy pogrzebu katolickiego : aktualne przepisy prawa liturgicznego [3102]