English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4740

Readers on-line: 295

Total number of users since Dec 17, 2013: 7882818

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Repository

 1. Zrozumienie starości [11132]
 2. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [10751]
 3. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [7462]
 4. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [6291]
 5. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [5700]
 6. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [5072]
 7. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [5045]
 8. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [4555]
 9. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [4083]
 10. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [3708]
 11. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [2608]
 12. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [2518]
 13. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [2406]
 14. Dorosłe dzieci alkoholików [2020]
 15. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [1900]
 16. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [1819]
 17. Barwa w heraldyce [1795]
 18. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [1604]
 19. Barwy i kształty [1515]
 20. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1494]
 21. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [1475]
 22. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1471]
 23. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [1457]
 24. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [1431]
 25. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [1392]