English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4670

Readers on-line: 178

Total number of users since Dec 17, 2013: 6340190

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Repository

 1. Zrozumienie starości [6831]
 2. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [4217]
 3. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [3554]
 4. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [3187]
 5. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [3149]
 6. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [2224]
 7. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [2143]
 8. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [2062]
 9. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1985]
 10. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [1940]
 11. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [1584]
 12. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1315]
 13. Mercy as a Theological Term [1222]
 14. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [1215]
 15. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [1139]
 16. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [1086]
 17. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1071]
 18. Barwa w heraldyce [1030]
 19. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [1025]
 20. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [1017]
 21. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [1000]
 22. Barwy i kształty [899]
 23. The World Youth Day generation [885]
 24. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [873]
 25. Emotional changes after divorce in women [844]