English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4652

Readers on-line: 131

Total number of users since Dec 17, 2013: 5957989

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Repository

 1. Zrozumienie starości [6144]
 2. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [3787]
 3. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [3409]
 4. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [2573]
 5. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [2560]
 6. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [1876]
 7. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1838]
 8. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [1802]
 9. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [1778]
 10. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [1732]
 11. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1269]
 12. Mercy as a Theological Term [1187]
 13. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [1094]
 14. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1004]
 15. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [960]
 16. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [959]
 17. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [936]
 18. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [876]
 19. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [839]
 20. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [824]
 21. Emotional changes after divorce in women [795]
 22. Barwy i kształty [787]
 23. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [775]
 24. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [751]
 25. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [744]