English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4599

Readers on-line: 154

Total number of users since Dec 17, 2013: 5426623

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Repository

 1. Zrozumienie starości [5540]
 2. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [3461]
 3. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [3308]
 4. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [2124]
 5. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [1977]
 6. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1713]
 7. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [1655]
 8. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [1596]
 9. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [1574]
 10. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [1485]
 11. Mercy as a Theological Term [1137]
 12. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [987]
 13. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [932]
 14. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [914]
 15. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [882]
 16. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [867]
 17. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [847]
 18. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [776]
 19. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [726]
 20. Emotional changes after divorce in women [719]
 21. Barwy i kształty [719]
 22. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [713]
 23. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [712]
 24. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [687]
 25. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [667]