English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 5190

Readers on-line: 13

Total number of users since Dec 17, 2013: 12543602

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Repository

Page1of184 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [17063]
 2. Zrozumienie starości [14980]
 3. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [10021]
 4. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [8373]
 5. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [8258]
 6. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [7237]
 7. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [6486]
 8. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [5263]
 9. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [5234]
 10. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [4843]
 11. Dorosłe dzieci alkoholików [4316]
 12. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [4210]
 13. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [3330]
 14. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [3181]
 15. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [2820]
 16. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [2805]
 17. Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II–IV w.) [2779]
 18. Barwa w heraldyce [2648]
 19. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [2495]
 20. Barwy i kształty [2241]
 21. Prawo o samobójstwie [2118]
 22. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [2109]
 23. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [2096]
 24. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [2027]
 25. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [1922]