English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4656

Readers on-line: 538

Total number of users since Dec 17, 2013: 6163165

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2018

 1. The importance of seniors’education for the level of their cognitive competencies [61]
 2. The Family Communio Personarumand Upbringing [31]
 3. Eliasz - wzór sługi słowa Bożego [28]
 4. Overcoming barries to education of a terminally ill child in the family [19]
 5. Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie. Dziesięć lat działalności (2008–2018) [14]
 6. Instytucja zaręczyn w ujęciu ks. Józefa Pelczara na podstawie prawa katolickiego [12]
 7. Zachowane baldachimy procesyjne na terenie Małopolski z wieku XVII i XVIII [10]
 8. Historyczne konteksty etyki mediów. Edukacja dziennikarzy i czytelników przełomu XIX i XX wieku według Mariana Gawalewicza [10]
 9. Sens ludzkiego życia i zdrowia - w duchu chrześcijańskiego personalizmu [9]
 10. Obecność cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa w Tarnowie i wątki tarnowskie w biografii abp. Eugeniusza Baziaka [9]
 11. Karola Wojtyły krytyka koncepcji osoby Maxa Schelera [9]
 12. Nadprzyrodzony wymiar godności człowieka [8]
 13. Problem wykluczenia społecznego w kościelnej posłudze słowa [8]
 14. Der Umbruchin den modernen Gesellschaften [7]
 15. Szczególnie zasłużeni dla nauki i kultury. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2015–2018 [6]
 16. Bibliografia zawartości czasopisma „Polonia Sacra” za lata 1918–2017 [5]
 17. Współpraca rodziny i szkoły w wychowaniu patriotycznym jako wyraz troski o prawidłowy rozwój postaw społecznych dziecka. Recepcja wniosków z badań dla wychowania patriotycznego [5]
 18. Charakterystyczne cechy egzegezy Pisma Świętego św. Tomasza z Akwinu [5]
 19. Kościół o możliwościach techniki [5]
 20. Bóg i nowoczesne media w świetle nauczania papieża Franciszka [5]
 21. Aksjologiczne oblicze trzeciego wieku [5]
 22. Zaufanie – bezpieczeństwo – rozwój. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla wszystkich [5]
 23. Communism as a Spiritual Attack on Man [5]
 24. Biskup – Pastor i Iudex (w relacji do dynamicznych wyzwań stawianych przez papieża Franciszka) [4]
 25. The Four Problems which Old Testament Married Couples Grapple with [4]