English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4691

Readers on-line: 186

Total number of users since Dec 17, 2013: 7183036

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2018

 1. The importance of seniors’education for the level of their cognitive competencies [67]
 2. The Family Communio Personarumand Upbringing [47]
 3. Bibliografia zawartości czasopisma „Polonia Sacra” za lata 1918–2017 [46]
 4. Eliasz - wzór sługi słowa Bożego [37]
 5. Media – edukator i nauczyciel wiary. Ewangelizacja w świecie ekspozycji medialnych [33]
 6. Overcoming barries to education of a terminally ill child in the family [24]
 7. Szczególnie zasłużeni dla nauki i kultury. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2015–2018 [22]
 8. Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie. Dziesięć lat działalności (2008–2018) [18]
 9. Biskup – Pastor i Iudex (w relacji do dynamicznych wyzwań stawianych przez papieża Franciszka) [17]
 10. Instytucja zaręczyn w ujęciu ks. Józefa Pelczara na podstawie prawa katolickiego [16]
 11. Nadprzyrodzony wymiar godności człowieka [15]
 12. Sens ludzkiego życia i zdrowia - w duchu chrześcijańskiego personalizmu [14]
 13. Zachowane baldachimy procesyjne na terenie Małopolski z wieku XVII i XVIII [13]
 14. Karola Wojtyły krytyka koncepcji osoby Maxa Schelera [12]
 15. Der Umbruchin den modernen Gesellschaften [12]
 16. Obecność cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa w Tarnowie i wątki tarnowskie w biografii abp. Eugeniusza Baziaka [11]
 17. Historyczne konteksty etyki mediów. Edukacja dziennikarzy i czytelników przełomu XIX i XX wieku według Mariana Gawalewicza [11]
 18. Problem wykluczenia społecznego w kościelnej posłudze słowa [9]
 19. Communism as a Spiritual Attack on Man [9]
 20. „Polonia Sacra” - w stulecie pierwszego numeru [8]
 21. Działalność sióstr z anglikańskiego zgromadzenia Sisters of Bethany w Persji w latach 1890–1898 w kontekście relacji między Kościołem Anglii a Asyryjskim Kościołem Wschodu [8]
 22. Strategia zaciemniania jako odpowiedź na cyfrową inwigilację [7]
 23. Charakterystyczne cechy egzegezy Pisma Świętego św. Tomasza z Akwinu [7]
 24. Bóg i nowoczesne media w świetle nauczania papieża Franciszka [7]
 25. Aksjologiczne oblicze trzeciego wieku [7]