English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4602

Readers on-line: 93

Total number of users since Dec 17, 2013: 5487724

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2018

Page1of2 pages

1 | 2
 1. The importance of seniors’education for the level of their cognitive competencies [58]
 2. The Family Communio Personarumand Upbringing [21]
 3. Overcoming barries to education of a terminally ill child in the family [15]
 4. Historyczne konteksty etyki mediów. Edukacja dziennikarzy i czytelników przełomu XIX i XX wieku według Mariana Gawalewicza [8]
 5. Eliasz - wzór sługi słowa Bożego [7]
 6. Problem wykluczenia społecznego w kościelnej posłudze słowa [7]
 7. Karola Wojtyły krytyka koncepcji osoby Maxa Schelera [7]
 8. Der Umbruchin den modernen Gesellschaften [6]
 9. Instytucja zaręczyn w ujęciu ks. Józefa Pelczara na podstawie prawa katolickiego [5]
 10. Obecność cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa w Tarnowie i wątki tarnowskie w biografii abp. Eugeniusza Baziaka [4]
 11. Szczególnie zasłużeni dla nauki i kultury. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2015–2018 [4]
 12. Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie. Dziesięć lat działalności (2008–2018) [4]
 13. Bóg i nowoczesne media w świetle nauczania papieża Franciszka [4]
 14. Aksjologiczne oblicze trzeciego wieku [4]
 15. Zaufanie – bezpieczeństwo – rozwój. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla wszystkich [4]
 16. Bibliografia zawartości czasopisma „Polonia Sacra” za lata 1918–2017 [3]
 17. Nadprzyrodzony wymiar godności człowieka [3]
 18. O kursach komputerowych w latach 2013-2018 [3]
 19. The Four Problems which Old Testament Married Couples Grapple with [3]
 20. Kościół o możliwościach techniki [3]
 21. Communism as a Spiritual Attack on Man [3]
 22. Edyta Stein – Teresa Benedykta od Krzyża w życiu i pismach Karola Wojtyły –Jana Pawła II [3]
 23. Zamieszkanie w prawie kanonicznym. Założenia i ewolucja koncepcji [3]
 24. Biskup – Pastor i Iudex (w relacji do dynamicznych wyzwań stawianych przez papieża Franciszka) [2]
 25. Muzyka w statutach synodów diecezji tarnowskiej [2]