English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4771

Readers on-line: 268

Total number of users since Dec 17, 2013: 8159138

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : PhDs

 1. Dobra praca w ujęciu Richarda Sennetta [1208]
 2. Obecność Maryi w Misterium Chrystusa i Kościoła w myśli teologicznej Józefa Ratzingera - Benedykta XVI [1175]
 3. Kształtowanie obrazu wspólnoty radzieckiej w filmie fabularnym RFSRR (1932-1956) [858]
 4. Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa. Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą życia rodzinnego [688]
 5. Od restitutio ad integrum do transformatio ad optimum ocena etyczna medycznego ulepszania człowieka [649]
 6. Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject [579]
 7. Droga do zjednoczenia z Bogiem siostry Cecylii Teresy od Opieki Świętego Józefa, karmelitanki bosej we Lwowie (1733-1767), w świetle nauki mistrzów karmelitańskich [511]
 8. Wola i przyjemność jako irracjonalne kategorie epistemologii uspołecznionej w teorii Karla Mannheima [393]
 9. Soteryjny wymiar cierpienia w doświadczeniu mistycznym św. Siostry Faustyny Kowalskiej na podstawie jej Dzienniczka [355]
 10. Katechetyczny wymiar peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2002-2003 [353]
 11. Od epistemologii do doksologii. Wybrane aspekty filozofii nauki ks. abp. prof. J. Życińskiego [293]
 12. Orędzie Jezusa w Kazaniu na Górze (Mt 5-7). Studium teologiczne homilii Jana Chryzostoma na Ewangelię wg św. Mateusza [254]
 13. Rola i znaczenie sakramentów w dynamice życia duchowego chrześcijanina w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki [167]
 14. Seminarium duchowne jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle "Pastores dabo vobis" [122]
 15. Skuteczność profilaktyki i prewencji administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w rodzinie. Studium na przykładzie wybranych gmin małopolskich [107]
 16. Narracje historyczne w sowieckich przewodnikach turystycznych po Moskwie i Kijowie (1922-1991) [93]
 17. Homo orans – analiza w kontekście biegunowości aktu religijnego [30]