English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4821

Readers on-line: 272

Total number of users since Dec 17, 2013: 8815995

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : PhDs

 1. Dobra praca w ujęciu Richarda Sennetta [1258]
 2. Obecność Maryi w Misterium Chrystusa i Kościoła w myśli teologicznej Józefa Ratzingera - Benedykta XVI [1220]
 3. Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa. Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą życia rodzinnego [912]
 4. Kształtowanie obrazu wspólnoty radzieckiej w filmie fabularnym RFSRR (1932-1956) [898]
 5. Od restitutio ad integrum do transformatio ad optimum ocena etyczna medycznego ulepszania człowieka [683]
 6. Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject [605]
 7. Droga do zjednoczenia z Bogiem siostry Cecylii Teresy od Opieki Świętego Józefa, karmelitanki bosej we Lwowie (1733-1767), w świetle nauki mistrzów karmelitańskich [550]
 8. Wola i przyjemność jako irracjonalne kategorie epistemologii uspołecznionej w teorii Karla Mannheima [425]
 9. Katechetyczny wymiar peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2002-2003 [376]
 10. Soteryjny wymiar cierpienia w doświadczeniu mistycznym św. Siostry Faustyny Kowalskiej na podstawie jej Dzienniczka [372]
 11. Od epistemologii do doksologii. Wybrane aspekty filozofii nauki ks. abp. prof. J. Życińskiego [297]
 12. Orędzie Jezusa w Kazaniu na Górze (Mt 5-7). Studium teologiczne homilii Jana Chryzostoma na Ewangelię wg św. Mateusza [288]
 13. Rola i znaczenie sakramentów w dynamice życia duchowego chrześcijanina w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki [174]
 14. Seminarium duchowne jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle "Pastores dabo vobis" [159]
 15. Skuteczność profilaktyki i prewencji administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w rodzinie. Studium na przykładzie wybranych gmin małopolskich [123]
 16. Narracje historyczne w sowieckich przewodnikach turystycznych po Moskwie i Kijowie (1922-1991) [117]
 17. Homo orans – analiza w kontekście biegunowości aktu religijnego [33]