English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4656

Readers on-line: 108

Total number of users since Dec 17, 2013: 6182169

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2017

 1. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [768]
 2. Dorosłe dzieci alkoholików [476]
 3. Browar parowy w Osieku [377]
 4. Administration of Ecclesiastical Temporal Goods in the Light of the Instructions of the Polish Episcopal Conference of 2015 [159]
 5. Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego : myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna [144]
 6. The pastors of the 5th century : a comparative study of the pastoral works of St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles [137]
 7. Problem alkoholu w życiu człowieka i ekologia ludzka [135]
 8. "Szukaj pokoju i dąż do niego" (Ps 34, 15) : Biblia o pokoju [130]
 9. Wsparcie psychologiczno-pastoralne wobec osób uzależnionych od alkoholu [123]
 10. Prekariat: znaczenie, przyczyny i skutki [118]
 11. Praeclarum est Latine et Graece scire. Warto uczyć się języków klasycznych! [116]
 12. Obywatel, nie obywatel, Polak czy nie Polak, członek Narodu Polskiego czy może obcego? Analiza krytyczna [108]
 13. Od kiedy zaczyna się małżeństwo? Problem uważnienia w zawiązku sytuacji nieregularnych [108]
 14. Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej. Cz. 1, Historia [107]
 15. Teatr w służbie katechizacji [100]
 16. Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I-III wieku [98]
 17. Alkoholowy zespół płodowy – FAS [98]
 18. Resurrectionist spirituality : from personal to social renewal [96]
 19. Rodzina alkoholowa jako przykład rodziny dysfunkcyjnej [90]
 20. The studies regarding monasticism and voluntary poverty in the patristic Church [87]
 21. Celina i Jadwiga Borzęckie : inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki [84]
 22. "Boże, ku wspomożeniu memu wejźrzyj" : godzinki staropolskie [83]
 23. Głoszenie Chrystusa w roku liturgicznym [82]
 24. Uważność (mindfulness) w pracy socjalnej z osobami uzależnionymi [81]
 25. Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej a wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa [79]