English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4599

Readers on-line: 119

Total number of users since Dec 17, 2013: 5436517

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2017

 1. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [712]
 2. Browar parowy w Osieku [284]
 3. Dorosłe dzieci alkoholików [268]
 4. Administration of Ecclesiastical Temporal Goods in the Light of the Instructions of the Polish Episcopal Conference of 2015 [157]
 5. Problem alkoholu w życiu człowieka i ekologia ludzka [111]
 6. "Szukaj pokoju i dąż do niego" (Ps 34, 15) : Biblia o pokoju [101]
 7. Wsparcie psychologiczno-pastoralne wobec osób uzależnionych od alkoholu [98]
 8. Prekariat: znaczenie, przyczyny i skutki [97]
 9. Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego : myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna [93]
 10. Resurrectionist spirituality : from personal to social renewal [89]
 11. The pastors of the 5th century : a comparative study of the pastoral works of St. Peter Chrysologus and Salvian of Marseilles [77]
 12. Celina i Jadwiga Borzęckie : inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki [77]
 13. Alkoholowy zespół płodowy – FAS [75]
 14. Teatr w służbie katechizacji [74]
 15. Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej. Cz. 1, Historia [73]
 16. Obywatel, nie obywatel, Polak czy nie Polak, członek Narodu Polskiego czy może obcego? Analiza krytyczna [69]
 17. Od kiedy zaczyna się małżeństwo? Problem uważnienia w zawiązku sytuacji nieregularnych [69]
 18. Praeclarum est Latine et Graece scire. Warto uczyć się języków klasycznych! [65]
 19. Prekariat a prawa człowieka [65]
 20. The studies regarding monasticism and voluntary poverty in the patristic Church [64]
 21. Rodzina alkoholowa jako przykład rodziny dysfunkcyjnej [64]
 22. Uważność (mindfulness) w pracy socjalnej z osobami uzależnionymi [61]
 23. Głoszenie Chrystusa w roku liturgicznym [59]
 24. Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej a wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa [58]
 25. Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I-III wieku [58]