English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4691

Readers on-line: 113

Total number of users since Dec 17, 2013: 6961746

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2016

 1. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [3674]
 2. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [3239]
 3. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [3062]
 4. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [2754]
 5. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [2733]
 6. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [1292]
 7. The World Youth Day generation [895]
 8. Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego? [886]
 9. Media w rodzinie – rodzina w mediach. Wzajemne relacje w aspekcie etycznym [865]
 10. Duszpasterstwo osób głuchoniemych : na przykładzie Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-2012 [778]
 11. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [774]
 12. Małżeństwo jako wyraz pełnej realizacji miłości między mężczyzną a kobietą [767]
 13. Rodzina między pracą a migracją zarobkową w analizie społeczno-socjologicznej [747]
 14. Dyspensa od małżeństwa zawartego i niedopełnionego – aspekt doktrynalny i procesowy wraz w praktyką Sądu Diecezjalnego w Tarnowie [712]
 15. Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka [689]
 16. Symbolika klasztornego wirydarza [668]
 17. The Iconography of St. Francis in the Work of El Greco and His Workshop: Typology, Variants, Derivatives [610]
 18. Kłosy w polskiej heraldyce świeckiej [504]
 19. Nauka, mądrość i powołanie : o naturze i misji teologii [495]
 20. A perspective on contemporary youth spirituality : an essential ingredient for Catholic school religious education [468]
 21. Ks. Stefan Pawlicki CR : człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej [416]
 22. Obrońca węzła małżeńskiego w procesach I Instancji Sądu diecezjalnego w Tarnowie [395]
 23. Małżeństwo sakramentalnym przymierzem [383]
 24. Homilia pogrzebowa śp. ks. prof. dra hab. Andrzeja Baczyńskiego [381]
 25. Chrześcijańskie obrzędy pogrzebu w świetle Ordo Romanus XLIX (VII–VIII w.) [368]