English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4652

Readers on-line: 124

Total number of users since Dec 17, 2013: 5949129

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2016

Page1of16 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [3409]
 2. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [1874]
 3. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [1797]
 4. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [1771]
 5. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [1732]
 6. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [957]
 7. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [689]
 8. Media w rodzinie – rodzina w mediach. Wzajemne relacje w aspekcie etycznym [629]
 9. Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego? [625]
 10. Duszpasterstwo osób głuchoniemych : na przykładzie Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-2012 [618]
 11. Rodzina między pracą a migracją zarobkową w analizie społeczno-socjologicznej [583]
 12. Symbolika klasztornego wirydarza [534]
 13. Dyspensa od małżeństwa zawartego i niedopełnionego – aspekt doktrynalny i procesowy wraz w praktyką Sądu Diecezjalnego w Tarnowie [529]
 14. Małżeństwo jako wyraz pełnej realizacji miłości między mężczyzną a kobietą [507]
 15. The Iconography of St. Francis in the Work of El Greco and His Workshop: Typology, Variants, Derivatives [493]
 16. Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka [490]
 17. Kłosy w polskiej heraldyce świeckiej [393]
 18. A perspective on contemporary youth spirituality : an essential ingredient for Catholic school religious education [364]
 19. Nauka, mądrość i powołanie : o naturze i misji teologii [361]
 20. Obrońca węzła małżeńskiego w procesach I Instancji Sądu diecezjalnego w Tarnowie [306]
 21. Ks. Stefan Pawlicki CR : człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej [303]
 22. Małżeństwo sakramentalnym przymierzem [289]
 23. Chrześcijańskie obrzędy pogrzebu w świetle Ordo Romanus XLIX (VII–VIII w.) [269]
 24. Sługa Boży Bogdan Jański : doświadczenia duchowe i projekt społeczny [269]
 25. Family communication and imagesof God in children’s literature [265]