English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4681

Readers on-line: 218

Total number of users since Dec 17, 2013: 6694840

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2016

Page1of16 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [3632]
 2. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [2827]
 3. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [2779]
 4. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [2507]
 5. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [2407]
 6. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [1214]
 7. The World Youth Day generation [892]
 8. Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego? [796]
 9. Media w rodzinie – rodzina w mediach. Wzajemne relacje w aspekcie etycznym [783]
 10. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [761]
 11. Duszpasterstwo osób głuchoniemych : na przykładzie Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-2012 [732]
 12. Małżeństwo jako wyraz pełnej realizacji miłości między mężczyzną a kobietą [730]
 13. Rodzina między pracą a migracją zarobkową w analizie społeczno-socjologicznej [699]
 14. Dyspensa od małżeństwa zawartego i niedopełnionego – aspekt doktrynalny i procesowy wraz w praktyką Sądu Diecezjalnego w Tarnowie [669]
 15. Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka [648]
 16. Symbolika klasztornego wirydarza [637]
 17. The Iconography of St. Francis in the Work of El Greco and His Workshop: Typology, Variants, Derivatives [590]
 18. Kłosy w polskiej heraldyce świeckiej [473]
 19. Nauka, mądrość i powołanie : o naturze i misji teologii [469]
 20. A perspective on contemporary youth spirituality : an essential ingredient for Catholic school religious education [455]
 21. Obrońca węzła małżeńskiego w procesach I Instancji Sądu diecezjalnego w Tarnowie [375]
 22. Ks. Stefan Pawlicki CR : człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej [371]
 23. Małżeństwo sakramentalnym przymierzem [361]
 24. Chrześcijańskie obrzędy pogrzebu w świetle Ordo Romanus XLIX (VII–VIII w.) [351]
 25. Sługa Boży Bogdan Jański : doświadczenia duchowe i projekt społeczny [351]