English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4599

Readers on-line: 190

Total number of users since Dec 17, 2013: 5420218

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Publishing House

 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [3458]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [1972]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1712]
 4. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [1591]
 5. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [1567]
 6. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [1481]
 7. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [882]
 8. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [711]
 9. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [710]
 10. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [684]
 11. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [652]
 12. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [648]
 13. Media w rodzinie – rodzina w mediach. Wzajemne relacje w aspekcie etycznym [577]
 14. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [568]
 15. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [549]
 16. Rodzina między pracą a migracją zarobkową w analizie społeczno-socjologicznej [538]
 17. Duszpasterstwo osób głuchoniemych : na przykładzie Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-2012 [537]
 18. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [519]
 19. Zaufanie w życiu publicznym [466]
 20. The Iconography of St. Francis in the Work of El Greco and His Workshop: Typology, Variants, Derivatives [454]
 21. Małżeństwo jako wyraz pełnej realizacji miłości między mężczyzną a kobietą [444]
 22. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [444]
 23. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [355]
 24. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [339]
 25. Nauka, mądrość i powołanie : o naturze i misji teologii [331]