English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4676

Readers on-line: 295

Total number of users since Dec 17, 2013: 6569020

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Publishing House

 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [4526]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [3704]
 3. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [2488]
 4. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [2287]
 5. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [2186]
 6. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [2120]
 7. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [1151]
 8. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [1134]
 9. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [934]
 10. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [834]
 11. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [763]
 12. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [746]
 13. Media w rodzinie – rodzina w mediach. Wzajemne relacje w aspekcie etycznym [733]
 14. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [706]
 15. Duszpasterstwo osób głuchoniemych : na przykładzie Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-2012 [697]
 16. Dorosłe dzieci alkoholików [677]
 17. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [663]
 18. Rodzina między pracą a migracją zarobkową w analizie społeczno-socjologicznej [661]
 19. Małżeństwo jako wyraz pełnej realizacji miłości między mężczyzną a kobietą [648]
 20. Zaufanie w życiu publicznym [599]
 21. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [594]
 22. The Iconography of St. Francis in the Work of El Greco and His Workshop: Typology, Variants, Derivatives [565]
 23. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [531]
 24. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [468]
 25. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [458]