English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4654

Readers on-line: 149

Total number of users since Dec 17, 2013: 5970813

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Publishing House

 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [3805]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [2566]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1844]
 4. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [1810]
 5. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [1787]
 6. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [1732]
 7. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [962]
 8. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [828]
 9. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [779]
 10. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [754]
 11. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [693]
 12. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [690]
 13. Media w rodzinie – rodzina w mediach. Wzajemne relacje w aspekcie etycznym [631]
 14. Duszpasterstwo osób głuchoniemych : na przykładzie Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-2012 [620]
 15. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [593]
 16. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [588]
 17. Rodzina między pracą a migracją zarobkową w analizie społeczno-socjologicznej [584]
 18. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [547]
 19. Małżeństwo jako wyraz pełnej realizacji miłości między mężczyzną a kobietą [509]
 20. Zaufanie w życiu publicznym [499]
 21. The Iconography of St. Francis in the Work of El Greco and His Workshop: Typology, Variants, Derivatives [494]
 22. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [493]
 23. Dorosłe dzieci alkoholików [399]
 24. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [386]
 25. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [385]