English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4821

Readers on-line: 298

Total number of users since Dec 17, 2013: 8816095

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Publishing House

 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [6782]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [6293]
 3. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [5861]
 4. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [5538]
 5. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [4013]
 6. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [2816]
 7. Dorosłe dzieci alkoholików [2557]
 8. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [2097]
 9. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [1749]
 10. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [1453]
 11. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [1426]
 12. Media w rodzinie – rodzina w mediach. Wzajemne relacje w aspekcie etycznym [1298]
 13. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [1179]
 14. Zaufanie w życiu publicznym [1059]
 15. Małżeństwo jako wyraz pełnej realizacji miłości między mężczyzną a kobietą [1054]
 16. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [1054]
 17. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [1049]
 18. "Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość" (Ps 11, 7) : sprawiedliwość - uczciwość - przyzwoitość w Pismie Świętym [1003]
 19. Święty Jan Paweł II człowiekiem nadziei [979]
 20. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [978]
 21. Duszpasterstwo osób głuchoniemych : na przykładzie Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-2012 [974]
 22. Rodzina między pracą a migracją zarobkową w analizie społeczno-socjologicznej [950]
 23. Browar parowy w Osieku [919]
 24. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [862]
 25. The Iconography of St. Francis in the Work of El Greco and His Workshop: Typology, Variants, Derivatives [842]