English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4601

Readers on-line: 172

Total number of users since Dec 17, 2013: 5469807

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2015

 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [3491]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [2007]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1722]
 4. Mercy as a Theological Term [1141]
 5. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [1014]
 6. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [960]
 7. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [922]
 8. Emotional changes after divorce in women [723]
 9. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [719]
 10. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [696]
 11. Education and feminization of the teaching profession [673]
 12. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [569]
 13. Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego [556]
 14. Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian [533]
 15. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [523]
 16. Starość w Biblii [508]
 17. Zjawisko manipulacji dzieckiem w polskiej reklamie : uwarunkowania, zagrożenia, prewencja [502]
 18. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [453]
 19. Wychowanie do nienawiści – etyczne podstawy życia codziennego w koncepcji Leszka Kołakowskiego [428]
 20. Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [390]
 21. Psychologiczno-egzystencjalne aspekty starości [389]
 22. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [359]
 23. Miłosierdzie jako termin teologiczny [355]
 24. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [344]
 25. Eurazjatyzm – rosyjska idea imperialna spajana nienawiścią [321]