English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4680

Readers on-line: 152

Total number of users since Dec 17, 2013: 6689326

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2015

 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [4770]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [3989]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [2175]
 4. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [1481]
 5. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1358]
 6. Mercy as a Theological Term [1269]
 7. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [1236]
 8. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1193]
 9. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [992]
 10. Education and feminization of the teaching profession [969]
 11. Emotional changes after divorce in women [905]
 12. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [734]
 13. Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian [733]
 14. Starość w Biblii [713]
 15. Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego [711]
 16. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [645]
 17. Zjawisko manipulacji dzieckiem w polskiej reklamie : uwarunkowania, zagrożenia, prewencja [626]
 18. Programy nauczania religii: Rozradowanie się w Duchu Świętym i Bądźcie mocni! : Główne idee w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce [572]
 19. Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [559]
 20. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [554]
 21. Wychowanie do nienawiści – etyczne podstawy życia codziennego w koncepcji Leszka Kołakowskiego [538]
 22. Psychologiczno-egzystencjalne aspekty starości [513]
 23. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [491]
 24. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [479]
 25. Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie polskim [436]