English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4771

Readers on-line: 162

Total number of users since Dec 17, 2013: 8125938

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2015

 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [6512]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [5903]
 3. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [2715]
 4. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [2671]
 5. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [1913]
 6. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1540]
 7. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1487]
 8. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [1372]
 9. Education and feminization of the teaching profession [1315]
 10. Mercy as a Theological Term [1301]
 11. Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II–IV w.) [1205]
 12. Emotional changes after divorce in women [1116]
 13. Starość w Biblii [1088]
 14. Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian [1044]
 15. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [1012]
 16. Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego [954]
 17. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [940]
 18. Święty Jan Paweł II człowiekiem nadziei [895]
 19. Zjawisko manipulacji dzieckiem w polskiej reklamie : uwarunkowania, zagrożenia, prewencja [829]
 20. Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [790]
 21. Programy nauczania religii: Rozradowanie się w Duchu Świętym i Bądźcie mocni! : Główne idee w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce [748]
 22. Odpowiedzialność jako kryterium dojrzałości moralnej w zinstytucjonalizowanej opiece nad dzieckiem w sytuacji kryzysowej [732]
 23. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [724]
 24. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [671]
 25. Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie polskim [662]