English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4656

Readers on-line: 167

Total number of users since Dec 17, 2013: 6175353

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2015

 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [3957]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [2765]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1912]
 4. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1295]
 5. Mercy as a Theological Term [1198]
 6. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [1161]
 7. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1033]
 8. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [882]
 9. Emotional changes after divorce in women [807]
 10. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [806]
 11. Education and feminization of the teaching profession [765]
 12. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [613]
 13. Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego [605]
 14. Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian [596]
 15. Starość w Biblii [588]
 16. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [555]
 17. Zjawisko manipulacji dzieckiem w polskiej reklamie : uwarunkowania, zagrożenia, prewencja [548]
 18. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [502]
 19. Wychowanie do nienawiści – etyczne podstawy życia codziennego w koncepcji Leszka Kołakowskiego [486]
 20. Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [451]
 21. Programy nauczania religii: Rozradowanie się w Duchu Świętym i Bądźcie mocni! : Główne idee w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce [432]
 22. Psychologiczno-egzystencjalne aspekty starości [432]
 23. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [404]
 24. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [399]
 25. Miłosierdzie jako termin teologiczny [362]