English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4670

Readers on-line: 104

Total number of users since Dec 17, 2013: 6333556

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2015

Page1of16 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [4197]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [3113]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1980]
 4. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1313]
 5. Mercy as a Theological Term [1220]
 6. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [1210]
 7. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1070]
 8. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [988]
 9. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [869]
 10. Emotional changes after divorce in women [841]
 11. Education and feminization of the teaching profession [811]
 12. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [661]
 13. Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego [633]
 14. Starość w Biblii [629]
 15. Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian [619]
 16. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [568]
 17. Zjawisko manipulacji dzieckiem w polskiej reklamie : uwarunkowania, zagrożenia, prewencja [564]
 18. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [522]
 19. Wychowanie do nienawiści – etyczne podstawy życia codziennego w koncepcji Leszka Kołakowskiego [503]
 20. Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [479]
 21. Programy nauczania religii: Rozradowanie się w Duchu Świętym i Bądźcie mocni! : Główne idee w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce [470]
 22. Psychologiczno-egzystencjalne aspekty starości [448]
 23. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [425]
 24. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [418]
 25. Religijne wychowanie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców [369]