English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4651

Readers on-line: 107

Total number of users since Dec 17, 2013: 5941946

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2015

Page1of16 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [3758]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [2546]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1830]
 4. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1268]
 5. Mercy as a Theological Term [1185]
 6. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [1092]
 7. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1000]
 8. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [817]
 9. Emotional changes after divorce in women [795]
 10. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [773]
 11. Education and feminization of the teaching profession [740]
 12. Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego [593]
 13. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [590]
 14. Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian [582]
 15. Starość w Biblii [558]
 16. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [545]
 17. Zjawisko manipulacji dzieckiem w polskiej reklamie : uwarunkowania, zagrożenia, prewencja [537]
 18. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [493]
 19. Wychowanie do nienawiści – etyczne podstawy życia codziennego w koncepcji Leszka Kołakowskiego [472]
 20. Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [430]
 21. Psychologiczno-egzystencjalne aspekty starości [419]
 22. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [382]
 23. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [382]
 24. Miłosierdzie jako termin teologiczny [358]
 25. Eurazjatyzm – rosyjska idea imperialna spajana nienawiścią [337]