English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4599

Readers on-line: 93

Total number of users since Dec 17, 2013: 5420584

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2015

Page1of16 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [3458]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [1972]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1712]
 4. Mercy as a Theological Term [1137]
 5. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [983]
 6. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [930]
 7. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [914]
 8. Emotional changes after divorce in women [719]
 9. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [710]
 10. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [684]
 11. Education and feminization of the teaching profession [657]
 12. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [568]
 13. Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego [549]
 14. Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian [525]
 15. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [519]
 16. Starość w Biblii [501]
 17. Zjawisko manipulacji dzieckiem w polskiej reklamie : uwarunkowania, zagrożenia, prewencja [494]
 18. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [444]
 19. Wychowanie do nienawiści – etyczne podstawy życia codziennego w koncepcji Leszka Kołakowskiego [419]
 20. Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [387]
 21. Psychologiczno-egzystencjalne aspekty starości [385]
 22. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [355]
 23. Miłosierdzie jako termin teologiczny [355]
 24. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [339]
 25. Eurazjatyzm – rosyjska idea imperialna spajana nienawiścią [318]