English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4681

Readers on-line: 162

Total number of users since Dec 17, 2013: 6716450

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2015

Page1of17 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [4837]
 2. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [4082]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [2188]
 4. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [1499]
 5. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1365]
 6. Mercy as a Theological Term [1277]
 7. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [1263]
 8. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1205]
 9. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [1002]
 10. Education and feminization of the teaching profession [987]
 11. Emotional changes after divorce in women [914]
 12. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [750]
 13. Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian [748]
 14. Starość w Biblii [730]
 15. Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego [725]
 16. Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [650]
 17. Zjawisko manipulacji dzieckiem w polskiej reklamie : uwarunkowania, zagrożenia, prewencja [632]
 18. Programy nauczania religii: Rozradowanie się w Duchu Świętym i Bądźcie mocni! : Główne idee w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce [575]
 19. Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [568]
 20. Duchowość mężczyzny w ujęciu Jana Pawła II [554]
 21. Wychowanie do nienawiści – etyczne podstawy życia codziennego w koncepcji Leszka Kołakowskiego [539]
 22. Psychologiczno-egzystencjalne aspekty starości [517]
 23. Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych [502]
 24. Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie [486]
 25. Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie polskim [440]