English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 5805

Readers on-line: 154

Total number of users since Dec 17, 2013: 15054049

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2010

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Charyzmat proroctwa w katolickiej odnowie charyzmatycznej [1746]
 2. O wychowaniu : zbiór tekstów pedagogicznych [429]
 3. Teologia kapłaństwa i urzędu kapłańskiego w I wieku chrześcijaństwa [253]
 4. Between the Syriac heritage and the Papacy. The cultural influence and contribution of the Maronite Church to the growth of the Middle East in the 14ᵗʰ–19ᵗʰ centuries [178]
 5. Sługa Boży ks. Paweł Smolikowski CR jako rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie [110]
 6. The legend of Shirin in Syriac sources. A warning against caesaropapism? [96]
 7. Konwersja na chrześcijaństwo plemion germańskich od IV do IX wieku [93]
 8. Wstęp [69]
 9. Kościół IV/V wieku – pomiędzy instytucją Kościoła imperialnego a ideałem Kościoła apostolskiego [65]
 10. Święty Paweł w kazaniach św. Piotra Chryzologa [56]
 11. Aktywny udział człowieka w "nocy ciemnej" jako realizacja procesu samowychowania : na podstawie "Drogi na górę" św. Jana od Krzyża [53]
 12. Gadacz Jan Ludwik [49]
 13. Koncepcje świętości w okresie patrystycznym (I-VIII wiek) [49]
 14. Zagadnienie posiadania dóbr materialnych w kazaniach św. Piotra Chryzologa, biskupa Rawenny [44]
 15. Payām-e Āšuriyān – the Assyro-Chaldean publications in the Persian language in postrevolutionary Iran [42]
 16. Przepisy dotyczące ubóstwa monastycznego w Regule Eugipiusza (ok. 530-535) [42]
 17. Odpowiedzialność nauczyciela za niewypowiedziane słowa, czyli o zaniedbaniu pedagogicznym w szkole. [39]
 18. Eustacjański kontekst doktryny o ubóstwie monastycznym w pismach ascetycznych św. Bazylego Wielkiego [39]
 19. Asymetria w wychowaniu religijnym w rodzinie [33]
 20. Nauczyciel dzieci - wychowawca rodziców. Oddziaływanie wychowawcze kompetentnego nauczyciela na sferę duchową rodziców [24]
 21. The rang of religious liberties of the Christian minorities in the Republic of Turkey in the background of the political changes in the 20th century and the beginning of the 21th century [3]
 22. Dilemmas of democracy in the Middle East : cases form [i. e. from] Israel, Jordan and Turkey [3]
 23. The Melkites - "people of the emperor" in Abbassid Baghdad and Central Asia [2]
 24. Prosperity and stagnation : some cultural and social aspects of the Abbasid Period (750-1258) [2]
 25. Changes of the Coptic identity [1]