English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4670

Readers on-line: 117

Total number of users since Dec 17, 2013: 6313260

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Digital Library

 1. Zrozumienie starości [6717]
 2. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [4156]
 3. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [3549]
 4. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [3043]
 5. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [3025]
 6. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [2173]
 7. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [2060]
 8. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [2027]
 9. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1970]
 10. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [1901]
 11. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [1411]
 12. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [1308]
 13. Mercy as a Theological Term [1214]
 14. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [1197]
 15. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [1120]
 16. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1064]
 17. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [1030]
 18. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [1015]
 19. Barwa w heraldyce [1008]
 20. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [996]
 21. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [973]
 22. The World Youth Day generation [884]
 23. Barwy i kształty [861]
 24. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [844]
 25. Emotional changes after divorce in women [827]