English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4560

Readers on-line: 104

Total number of users since Dec 17, 2013: 5170383

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Digital Library

 1. Zrozumienie starości [4513]
 2. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [3177]
 3. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [3098]
 4. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [1670]
 5. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1613]
 6. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [1250]
 7. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [1221]
 8. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [1196]
 9. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [1164]
 10. Mercy as a Theological Term [1097]
 11. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [946]
 12. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [823]
 13. Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej [811]
 14. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [809]
 15. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [792]
 16. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [685]
 17. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [683]
 18. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [678]
 19. Emotional changes after divorce in women [668]
 20. Barwy i kształty [645]
 21. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [632]
 22. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [614]
 23. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [611]
 24. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [581]
 25. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [578]