English   polski  
 
English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 4304

Obecnie czytających: 276

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-12-17: 2142625

Kolekcja

Biblioteka

BASE

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa dLibra

 1. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [1870]
 2. Zrozumienie starości [1489]
 3. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [1368]
 4. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1112]
 5. Mercy as a Theological Term [574]
 6. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [480]
 7. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [475]
 8. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [463]
 9. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [441]
 10. W stronę Ziemi Obiecanej : komentarz do Księgi Wyjścia [437]
 11. Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu [436]
 12. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [428]
 13. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [428]
 14. About the usefulness of employing the models of the Church in the study of canon law [414]
 15. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [392]
 16. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [375]
 17. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [356]
 18. Between allegory and symbole in the medieval art : acts of the International Conference hold in the Pontifical University of John Paul II in Cracow in 23 and 24 october 2009 [347]
 19. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [336]
 20. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [336]
 21. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [323]
 22. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [313]
 23. Klientela możnych w późnośredniowiecznym klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu w świetle poczynionych donacji [309]
 24. Niepoprawny marzyciel czy człowiek o otwartym umyśle – bibliotekarska działalność ks. dr. hab. Jana Bednarczyka [307]
 25. Ksiądz dr hab. Jan Bednarczyk : życie i działalność na niwie bibliotekarskiej [304]