English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 5085

Readers on-line: 274

Total number of users since Dec 17, 2013: 11638773

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Digital Library

 1. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [16084]
 2. Zrozumienie starości [14448]
 3. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [9628]
 4. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [8086]
 5. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [7678]
 6. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [7567]
 7. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [7012]
 8. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [6312]
 9. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [4983]
 10. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [4723]
 11. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [4708]
 12. Dorosłe dzieci alkoholików [3990]
 13. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [3869]
 14. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [3242]
 15. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [3126]
 16. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [2747]
 17. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [2643]
 18. Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II–IV w.) [2559]
 19. Barwa w heraldyce [2537]
 20. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [2362]
 21. Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa. Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą życia rodzinnego [2248]
 22. Barwy i kształty [2133]
 23. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [2046]
 24. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [2005]
 25. Prawo o samobójstwie [1987]