English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4918

Readers on-line: 198

Total number of users since Dec 17, 2013: 9940758

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Digital Library

 1. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [13839]
 2. Zrozumienie starości [12812]
 3. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [8769]
 4. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [7239]
 5. Ubiór czy kostium? : znaczenie i funkcja strojów zakonnych [6807]
 6. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [6541]
 7. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [6320]
 8. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [5773]
 9. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [4446]
 10. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [4359]
 11. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [3449]
 12. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [3205]
 13. Dorosłe dzieci alkoholików [3135]
 14. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [2971]
 15. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [2877]
 16. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [2528]
 17. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [2307]
 18. Barwa w heraldyce [2211]
 19. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [1974]
 20. Barwy i kształty [1964]
 21. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [1860]
 22. Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II–IV w.) [1781]
 23. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [1771]
 24. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [1747]
 25. Prawo o samobójstwie [1700]