English   polski  
 
English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 4151

Obecnie czytających: 12

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-12-17: 1192249

Kolekcja

Biblioteka

BASE

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa dLibra

 1. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [768]
 2. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [565]
 3. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [527]
 4. Mercy as a Theological Term [390]
 5. About the usefulness of employing the models of the Church in the study of canon law [387]
 6. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [367]
 7. W stronę Ziemi Obiecanej : komentarz do Księgi Wyjścia [348]
 8. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [338]
 9. Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu [337]
 10. Niepoprawny marzyciel czy człowiek o otwartym umyśle – bibliotekarska działalność ks. dr. hab. Jana Bednarczyka [298]
 11. Klientela możnych w późnośredniowiecznym klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu w świetle poczynionych donacji [296]
 12. Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) [280]
 13. Philosophical notion of nature and the debate of Moral aspects of new technologie [273]
 14. Życie i działalność o.Hieronima Ryby (1850 - 1927) [245]
 15. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [231]
 16. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [190]
 17. Społeczeństwo rozumne : o relacji między jednostkami a racjonalnością [175]
 18. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [170]
 19. The Christian Understanding of Happiness [168]
 20. Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie [161]
 21. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [159]
 22. Osoba starsza a sens życia [155]
 23. Kościół wobec starości : perspektywa pastoralno-teologiczna [153]
 24. Lead me o Kindly Light : present important of Newman's contributions to christian theology [147]
 25. Miłosierdzie jako termin teologiczny [144]