English   polski  
 
English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 4285

Obecnie czytających: 163

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-12-17: 1748918

Kolekcja

Biblioteka

BASE

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa dLibra

 1. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [1715]
 2. Zrozumienie starości [1193]
 3. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [1178]
 4. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [1004]
 5. Mercy as a Theological Term [490]
 6. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [454]
 7. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [452]
 8. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [435]
 9. W stronę Ziemi Obiecanej : komentarz do Księgi Wyjścia [428]
 10. Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu [416]
 11. About the usefulness of employing the models of the Church in the study of canon law [408]
 12. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [383]
 13. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [365]
 14. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [349]
 15. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [346]
 16. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [332]
 17. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [306]
 18. Klientela możnych w późnośredniowiecznym klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu w świetle poczynionych donacji [306]
 19. Niepoprawny marzyciel czy człowiek o otwartym umyśle – bibliotekarska działalność ks. dr. hab. Jana Bednarczyka [304]
 20. Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) [303]
 21. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [282]
 22. Philosophical notion of nature and the debate of Moral aspects of new technologie [280]
 23. Życie i działalność o.Hieronima Ryby (1850 - 1927) [278]
 24. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [264]
 25. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [257]