English   polski  
 
English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 4256

Obecnie czytających: 10

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-12-17: 1397675

Kolekcja

Biblioteka

BASE

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa dLibra

Strona1z146

1 | 2 | 3 | ...
 1. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [1557]
 2. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [856]
 3. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [785]
 4. Zrozumienie starości [456]
 5. Mercy as a Theological Term [448]
 6. W stronę Ziemi Obiecanej : komentarz do Księgi Wyjścia [418]
 7. Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej : klauzule generalne [411]
 8. About the usefulness of employing the models of the Church in the study of canon law [399]
 9. Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesówosób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law [392]
 10. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [385]
 11. Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu [381]
 12. Klientela możnych w późnośredniowiecznym klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu w świetle poczynionych donacji [304]
 13. Niepoprawny marzyciel czy człowiek o otwartym umyśle – bibliotekarska działalność ks. dr. hab. Jana Bednarczyka [303]
 14. Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego : tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu [299]
 15. Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) [282]
 16. Philosophical notion of nature and the debate of Moral aspects of new technologie [277]
 17. Chrystusowe wskazania na czas próby : listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy [260]
 18. Życie i działalność o.Hieronima Ryby (1850 - 1927) [257]
 19. Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) [254]
 20. Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z anoreksją [253]
 21. Between allegory and symbole in the medieval art : acts of the International Conference hold in the Pontifical University of John Paul II in Cracow in 23 and 24 october 2009 [227]
 22. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [225]
 23. Polska twórczość organowa zainspirowana pieśnią kościelną w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, cz. I [216]
 24. Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie [208]
 25. Ksiądz dr hab. Jan Bednarczyk : życie i działalność na niwie bibliotekarskiej [207]