English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 5806

Readers on-line: 29

Total number of users since Dec 17, 2013: 15436107

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : Digital Library

Page1of222 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [22331]
 2. Zrozumienie starości [19708]
 3. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [15689]
 4. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka na kanwie encykliki Laborem exercens [14344]
 5. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [14183]
 6. Depresja w aspekcie teologiczno moralnym [12488]
 7. Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności : namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa [11078]
 8. Dorosłe dzieci alkoholików [10347]
 9. Maryja jest piękna : zarys mariologii i maryjności [9764]
 10. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [9597]
 11. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych [8196]
 12. Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa. Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą życia rodzinnego [6052]
 13. Pielgrzymi, drogi, święte miejsca : duszpasterstwo w kontekście podróży [5961]
 14. Panarion : Herezje 1-33 : tekst grecki i polski [4938]
 15. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [4749]
 16. Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II–IV w.) [4538]
 17. Małżeństwa między katolikami a prawosławnymi : problemy natury konfesyjnej oraz próby ich rozwiązania w świetle dokumentów dialogu ekumenicznego [4451]
 18. Rodzina alkoholowa jako przykład rodziny dysfunkcyjnej [4173]
 19. What a family really is? The question about the legal definition of a family. The UK case study example [4078]
 20. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [4036]
 21. Barwa w heraldyce [3974]
 22. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [3953]
 23. Prawo o samobójstwie [3801]
 24. Barwy i kształty [3537]
 25. Czy człowiek zniewolony nałogiem może przystępować do Eucharystii? [3450]